Nahoru

O škole

  • Činnost školy byla v Unhošti zahájena ve školním roce 1947/1948 výukou předmětů v hudebním oboru (klavír, akordeon, housle, zpěv, hudební nauka). Počet žáků se do r. 1961 pohybovalo od 90 do 120, na škole působilo střídavě 11 pedagogů. Významná byla pedagogická činnost řídící učitelky Tekly Cardové a učitele Jana Cardy. V jubilejním roce 1978 měla škola 127 žáků, na škole působilo 5 pedagogů, ředitelem byl Jiří Pokorný. V roce 1998 (50 let činnosti) měla Základní umělecká škola Unhošť v hudebním oboru 117 žáků, ve výtvarném oboru 21 žáků, na škole působilo 10 pedagogů. Po dlouholetém řediteli Karlu Karasovi byl od r. 1998 ředitelem školy Ivo Formáček. 21.června 2018 byl jmenován a s účinnosti od 1.srpna téhož roku se ředitelem školy stal Mgr. Andrej Moroz.
  • V roce 1999 byla schválením MŠMT a zápisem ve školském rejstříku navýšena kapacita školy na 220 žáků. Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.V roce 2006 byla na základě schváleného zápisu ve školském rejstříku MŠMT zahájena výuka v nově zřízeném tanečním oboru, jehož výuka je realizována v městském kinosále v Unhošti. 
  • Ve školním roce 2018/2019 realizuje škola výuku předmětů v hudebním a tanečním oboru, kapacita 220 žáků je naplněna.
  • K datu 1.9.2019 získala škola podporu z fondu MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - Šablony II. Pod názvem projektu SPOLEČNĚ TVOŘÍME UMĚNÍ škola v následujících 24 měsících realizovala různé aktivity. (viz.dokumenty)  https://www.zusunhost.cz/upload/files/skolni-rok-2019-2020/ablony-ii-plakat-na-web.pdf (Velikost: 706.14 kB) Aktivity byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe.
  • Prioritní osou je zajistit „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“.
  • Od školního roku 2021/2022 škola realizuje výuku předmětů v oborech tanečním, hudebním, výtvarném a nově i literárně-dramatickém, a to s kapacitou školy 400 žáků.
  • Škola se podílí na kulturním a společenském životě v Unhošti a regionu, žáci se pravidelně zúčastňují a umísťují na národních soutěží Ministerstva školství, mezinárodních soutěží, přehlídek a působí na festivalech a dalších akcí. Škola spolupracuje s partnery a dalšími organizacemi na pořádání kulturně-společenských akcí.

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.