Nahoru

Spolek ZUŠlechtění

Základní informace

Spolek ZUŠlechtění, z.s. je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků ZUŠ Unhošť, ale i každého, kdo se zajímá o činnost a práci školy, založeným jako dobrovolné sdružení občanů.

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, vzniklou pro podporu žáků školy a jejich kulturní rozvoj, je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. 

 

Cíle spolku

Cílem spolku ZUŠlechtění je pomoc škole při plnění jejího poslání, tj. vytvoření účelového fondu k zabezpečení úspěšné realizace výchovného a vzdělávacího procesu školy. Konkrétně organizační a finanční pomoc při pořádání žákovských večerů, koncertů, a ostatních akcí školy, při organizování kulturních zájezdů pro žáky a ostatní členy spolku, organizování soustředění žáků, pomoc při nákupu materiálu pro činnost souborů ZUŠ, při poskytování odměn, zakupování vstupenek na významné kulturní akce apod. Pomoc je dále zaměřena na soustavné zlepšování materiálních podmínek školy, jejího vybavení i zlepšování pracovního prostředí učitelů a žáků. Spolek umožňuje rovněž kurzy pro dospělé, které vedou pedagogové ZUŠ a kteří jsou zároveň členy spolku.

 

Organizace spolku

Členy spolku mohou být rodiče žáků ZUŠ Unhošť, kteří souhlasí s cíli, programem a stanovami spolku. Mají právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit a být voleni do orgánů spolku, vznášet své připomínky, náměty a názory a osobně se účastnit jejich projednávání. Mají za povinnost dodržovat stanovy spolku.

Organizační strukturu spolku tvoří rodiče žáků a zástupci ZUŠ. Na plenární schůzi je zvolen výbor, který řídí činnost spolku. Výbor volí ze svého středu předsedu, který je oprávněn jednat jménem spolku, schází se podle potřeby, nejméně však 1x ročně, před zasedáním spolku. Výbor spolku zpracovává Plán činnosti spolku, do kterého zahrne všechny akce spolkem organizované či finančně podporované.

 

Hospodaření spolku

Majetek spolku je tvořen dobrovolnými příspěvky členů a sponzorskými dary, veškeré finanční prostředky jsou řádně vedeny na účtu spolku a mohou být použity výhradně k plnění cílů, uvedených výše. 1x ročně schvaluje spolek zprávu o hospodaření spolku, jejíž správnost potvrdí členové výboru.

Spolek ZUŠlechtění pracuje podle schválených stanov, stanovy schvaluje členská schůze na jednání na plenární schůzi.

 

Členové výboru

Ing. Radka Froňková – předseda spolku

Mgr. Andrej Moroz – místopředseda, pokladník spolku

Ing. Pavla Kšírová, DiS.

Bc. Soňa Machová, DiS.

Renata Krandová

 

Kontakt

ZUŠlechtění, z.s.

Hřebečská 2674, 

Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČ 09906550

Datová schránka: ee3idy5

e-mail: zuslechteni@gmail.com

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.