Nahoru

Půjčování nástrojů

  1. Žák základní umělecké školy resp. jeho zákonný zástupce má právo vypůjčit si od školy hudební nástroj, který přímo souvisí se studovaným oborem či předmětem a škola ho nabízí k zapůjčení.
  2. Zapůjčení nástroje je na dobu určitou, tj. na školní rok, ve kterém je podepsána smlouva o výpůjčce.
  3. Před vlastním vypůjčením nástroje sepíše vedení ZUŠ výpůjční smlouvu, kterou podepíše zákonný zástupce žáka. Nástroj musí mít průkazné označení a čitelně uvedené inventární číslo.
  4. Žák základní umělecké školy resp. jeho zákonný zástupce má povinnost zapůjčený materiál neprodleně vrátit, pokud žák přestane být žákem školy, přestane zapůjčený materiál ke studiu potřebovat nebo je prokazatelným způsobem školou vyzván, aby jej vrátil.
  5. Platba výpůjčného se provádí pololetně a řídí se obdobným režimem, jako platby úplaty za vzdělávání. Jednotlivé částky měsíčního, respektive pololetního výpůjčného jsou uvedené ve směrnici.
  6. Není-li půjčovné uhrazeno nejpozději do termínu splatnosti úplaty za vzdělávání, může to být důvodem k odebrání zapůjčeného inventáře.
  7. Částka zaplacená za zapůjčení se nevrací.
  8. Drobné opravy a větší zaviněné škody vzniklé na zapůjčeném inventáři školy (včetně ztráty nebo úplné destrukce) hradí žák, který má předmět vypůjčen, v plném rozsahu.
  9. Opravy a rekonstrukce, které vznikly celkovým opotřebením materiálu, hradí škola.

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.