Nahoru

Požadavky k přijímacím zkouškám

 • Ke studiu ZUŠ Unhošť jsou přijímáni uchazeči, kteří dosáhnou k 31.8.  5-ti let a více věku a v rámci přijímacího řízení prokážou předpoklady ke vzdělávání. Schopnosti a dovednosti jsou posuzovány s ohledem na věk uchazeče. Každý obor má své přijímací zkoušky a svou odbornou zkušební komisi. Komise ohodnotí výkon uchazeče pomocí bodového systému a sestaví celkové pořadí přijatých žáků.
 • O počtu přijatých uchazečů rozhodne ředitel školy na základě získaných bodů a volných míst v daném oboru. Každý uchazeč obdrží u přijímacího řízení osobní kód. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny  na webových stránkách školy a na nástěnkách v přízemí budovy na úřední desce školy. Každý uchazeč se rovněž může informovat v ředitelně nebo kanceláři školy, zda byl přijat, či nikoliv.

Kritéria pro přijetí do hudebního oboru:

 • zpěv libovolné lidové písně - sólově nebo s doprovodem vyučujícího
 • reprodukce zahraných tónů ve vlastní poloze
 • reprodukce krátkého rytmického útvaru
 • hudební paměť
 • schopnost reagovat na změny v hudbě – melodie, rytmus, tempo

Kritéria pro přijetí do tanečního oboru:

 • pohybová stránka: fyzická pohybová dispozice, představivost, taneční paměť
 • hudební stránka: hudební a rytmické cítění
 • sociální zralost: schopnost práce ve skupině
 • tělesné dispozice - uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře
 • improvizace na zadané téma
 • pohyb v prostoru
 • schopnost reagovat pohybem na změny v hudbě – melodie, rytmus, tempo

Kritéria pro přijetí do výtvarného oboru:

 • na přijímací řízení uchazeč donese 2-4 díla, formát A4 - A3 (alespoň 1 kresba, alespoň 1 malba, dále je možné donést grafiku, fotografii či prostorovou práci)
 • pozitivně je hodnocena vlastní invence (ne kopie obrázků z pinterestu a podobně)
 • u starších uchazečů se hodnotí celková kompozice a technika kresby, u malby barevné vnímání - schopnost vědomě a cíleně pracovat s barvami, komponovat barevné plochy, míchat barevné odstíny

Kritéria pro přijetí do literárně-dramatického oboru:

 • slovní zásoba
 • přednes básně nebo monologu
 • dobrá výslovnost
 • tvořivost
 • pohybový projev
 • schopnost využití fantazie v prostoru při drobných hereckých etudách zadaných pedagogem

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.