Nahoru

Struktura a organizace studia taneční oboru

V tanečním oboru mají žáci možnost naučit se řadu tanečních stylů, základem však zůstává tanec klasický (základy baletu), moderní či současný, a také lidový.  Nejmenší děti se připravují na rozvoj tanečních technik skrze taneční a pohybovou průpravu. Nedílnou součástí výuky je také improvizace.

Vzdělání v oblasti tance však nezahrnuje pouze pohyb, ale je úzce propojen s dalšími uměleckými odvětvími. Proto u žáků rozvíjíme cit pro rytmus a muzikálnost, rozšiřujeme kulturní rozhled (návštěvy kulturních školních akcí, rozbor video ukázek, dějiny hudby a baletu) a soustředíme se i na estetickou stránku tance (kostýmy, líčení, scénografie).

Samozřejmostí jsou veřejná vystoupení, ať už v rámci školy či na různých tanečních soutěžích a přehlídkách. Všechny ročníky se pravidelně představují na pololetním a závěrečném vystoupení tanečního oboru.

Co se týče technického vybavení, výuka probíhá v kisonálu města Unhošť, který je uzpůsobený k výuce tanečního oboru a je vybaven  baletizolem, hudební aparaturou a dalšími tanečními pomůckami a rekvizitami. 

 

Organizace studia

Přípravné studium 1. a 2. ročník (1/PS, 2/PS): od 5 let

Výuka v Přípravné taneční výchově je zaměřena na:

  • Všeobecnou obratnost – cviky na správné držení těla, zvyšování ohebnosti páteře, rozsahu pohybů nohou a paží, obratnost na koberci.
  • Hudební vnímání – zpěv písní při tanci, rozvíjení citu pro rytmus, frázování a melodii hudby.

Základní studium  I. stupeň 1. – 7. ročník (1/I–7/I): od 7 let

  • je sedmileté, zakončené absolventským vystoupením

Základní studium II. stupeň 1. – 4. ročník (1/II – 4/II): od 14 let

  • je čtyřleté, zakončené absolventským vystoupením

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.